Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Thứ hai - 02/11/2020 09:30
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại hội nghị.
Chiều 30/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng và tổng kết Kế hoạch về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công các tuyên truyền miệng của Đảng, ông Lê Công Khanh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: 10 năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu, kết quả khá toàn diện; thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt, vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế tăng trưởng ổn định. Các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển; các khu, cụm công nghiệp hình thành và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc xây dựng chính quyền các cấp được đẩy mạnh, hiệu lực và hiệu quả hoạt động nâng lên.
e365f5b805fbeca5b5ea
Quang cảnh hội nghị.
Báo cáo tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Nguyễn Thiện Nhơn - Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới và đại hội đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được quán triệt đến tận chi bộ, giúp đảng viên nắm rõ những nội dung mới của Quy chế bầu cử.
Cũng theo ông Nhơn, tất cả nhân sự được giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được rà soát chính trị nội bộ và kết luận tiêu chuẩn chính trị từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền. Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các đồng chí tái cử là những cán bộ có năng lực, nhiều kinh nghiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nên đã được đại hội tiếp tục tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Các đồng chí mới trúng cử đa số là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực nổi trội. Có thể khẳng định rằng, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra được một đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp uỷ so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020; tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ cơ bản theo quy định của Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Những năm qua công tác tuyên truyền miệng đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp quan trọng.
Cho rằng công tác tuyên truyền miệng là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, hoạt động then chốt để triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, ông Châu đề nghị các cơ quan trong hệ thống tuyên truyền, các huyện, thị, thành ủy các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở Quyết định số 340-QĐ/TW ngày 3/12/2010 của Ban Bí thư ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.
0553 Hgiang 2
Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ông Châu cũng cho rằng sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trên cơ sở đó, ông Châu đề nghị mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình tiếp tục gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tin tưởng với truyền thống đoàn kết và ý thức trách nhiệm, tận tâm vì mục tiêu chung, cùng với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra.
0545 HGiang 4
Các cá nhân của các cơ quan báo chí Trung ương nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.
Tại hội nghị, Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 23 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu phục vụ và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có phóng viên Tạp chí Thời Đại được Tỉnh ủy Hậu Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Đại hội đại biểu tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Tại hội nghị ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 người. Bộ Chính trị cũng quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Văn Huyến và ông Đồng Văn Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 -

Nguồn tin: Báo Thời Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây