People of social protection taking photo with volunteers of Activity International (AI)

The role of Non-governmental organizations in...

 •   14/07/2021 10:10
 •   48
The role of Non-governmental organizations in socio-economic development
Mr. Truong Canh Tuyen, Vice Chairman of Haugiang Provincial People’s Committee taking photo with delegates at the Ceremony on the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Japan (Hoa An area)

VIETNAM - JAPANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION IN HAU...

 •   14/07/2021 10:04
 •   64
VIETNAM - JAPANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION IN HAU GIANG PROVINCE TO CONNECT FARMERS OF HAU GIANG AND JAPAN
Mr. Truong Canh Tuyen, Vice Chairman of Haugiang Provincial People’s Committee taking photo with delegates at the Ceremony on the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Japan (Hoa An area)

VIETNAM - JAPANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION IN HAU...

 •   14/07/2021 10:04
 •   64
VIETNAM - JAPANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION IN HAU GIANG PROVINCE TO CONNECT FARMERS OF HAU GIANG AND JAPAN
Mr. Le Minh Tuan - Standing Vice Chairman cum General Secretary of the Hau Giang Union of Friendship Organizations introduced the program of NGOs mobilization to foreign NGOs in Ho Chi Minh City.

The Hau Giang Union of Friendship Organizations as...

 •   14/07/2021 09:51
 •   68
The Hau Giang Union of Friendship Organizations as a focal agency in mobilizing foreign NGOs aid
People of social protection taking photo with volunteers of Activity International (AI)

The role of Non-governmental organizations in...

 •   14/07/2021 10:10
 •   48
The role of Non-governmental organizations in socio-economic development
Mr. Truong Canh Tuyen, Vice Chairman of Haugiang Provincial People’s Committee taking photo with delegates at the Ceremony on the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Japan (Hoa An area)

VIETNAM - JAPANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION IN HAU...

 •   14/07/2021 10:04
 •   64
VIETNAM - JAPANESE FRIENDSHIP ASSOCIATION IN HAU GIANG PROVINCE TO CONNECT FARMERS OF HAU GIANG AND JAPAN
Links Website

 

 

 

BNHH
Nhiệt liệt chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nhiệt liệt chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Chống dịch như chống giặc
- Lấy xã, phường, thị trấn làm " Pháo đài", người dân là chiến sĩ, người dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thề thực hiện
- Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
- Phương châm chống dịch " RỎ, NGHIÊM, CHẮC, NHANH, NGƯỜI DÂN GIÁM SÁT NGƯỜI DÂN"
- Xây dựng giữ vững vùng xanh, về "bình thường mới"

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second