Viết tiếp trang sử ngành tuyên giáo của Đảng

Thứ ba - 02/08/2022 09:40
Viết tiếp trang sử ngành tuyên giáo của Đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hôm nay (ngày 1-8), Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Chặn đường 92 năm qua cho thấy dù ở giai đoạn lịch sử nào, công tác này luôn có vai trò rất quan trọng - đi trước mở đường.
Ở Hậu Giang, hơn 18 năm thành lập và phát triển, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo không ngừng khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng; định hướng tốt dư luận nghe theo Đảng, làm những gì Đảng, Nhân dân cần.
Đặc biệt, năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... nhưng toàn ngành đã tập trung nỗ lực cao, triển khai sớm các văn bản của Đảng, Nhà nước, địa phương bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến phù hợp, giúp các cấp, các ngành và toàn dân nắm rõ, hiểu đầy đủ để tổ chức thực hiện và thực hiện hiệu quả.
 Trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Lý (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết:
- Ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo Hậu Giang là bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó keo sơn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhân dân đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập đều có sự đóng góp to lớn của ngành và công tác tuyên giáo.
Cụ thể là như thế nào, thưa ông ?
- Ngay từ những ngày đầu thành lập tỉnh năm 2004, công tác tuyên giáo ở Hậu Giang đã chứng tỏ khả năng của mình trong tham mưu định hướng, dẫn dắt dư luận; làm hăng hái thêm lòng nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên kiến thiết tỉnh mới. Khi tất cả đều đoàn kết, đồng thuận cao chung tay xây dựng thì thành tựu của tỉnh trẻ qua từng năm thêm dầy.
Cần hiểu rằng làm công tác tuyên giáo là làm tham mưu để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về tư tưởng, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khi thông suốt rồi thì sẽ có hành động tích cực, cùng thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả, phát triển kinh tế vững chắc, xây dựng đời sống văn hóa tốt, đảm bảo quốc phòng - an ninh…
Các mốc thời gian ngành tuyên tuyên giáo Hậu Giang làm tốt nhiệm vụ của mình có thể khái quát, đó là: những năm đầu thành lập tỉnh là tham mưu định hướng tốt trong nội bộ và Nhân dân về nhiệm vụ khắc phục khó khăn xây dựng tỉnh trẻ; kế đến là làm thông suốt trong việc phát huy thành tựu đạt được ban đầu nhằm tăng tốc phát triển nhiều mặt, hướng đến phát triển toàn diện; thứ ba, khi mọi người đều thấu hiểu nghĩa vụ, trách nhiệm thì tiếp tục tham mưu chỉ đạo phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận cùng xây dựng Hậu Giang phát triển có chiều sâu, chất lượng, điểm nhấn là cuối nhiệm kỳ 2015-2020 với những thành tựu đạt cao.
Nền tảng ấy giúp Hậu Giang tự tin xây dựng cho mình hệ thống những chỉ tiêu cao hơn; và trách nhiệm của ngành tuyên giáo lần này là kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn dân nhân lên thành tựu; hun đúc trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân ý chí tự lực, lòng yêu quê hương nồng nàn, kết thành một khối đoàn kết kiến thiết tỉnh nhà phát triển lên một tầm cao khu vực với lực lượng cán bộ, đảng viên trình độ cao, sẵn sàng cống hiến; công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng.
Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ nói lên công việc của tuyên giáo tỉnh nhà gánh vác thời gian qua, thưa ông ?
- Sự đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã hội cho thấy nhiệm vụ tham mưu để cấp ủy lãnh đạo về chính trị, tư tưởng đã đạt kết quả cao.
Những nhiệm vụ khác cũng có thể đánh giá là cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành đã căng sức thực hiện, hoàn thành có số lượng, chất lượng. Sản phẩm của ngành tham mưu, trực tiếp thai nghén nên hình hài góp phần cho đời sống chính trị, đời sống xã hội thêm lành mạnh, phát triển.
Cũng có thể khái quát là nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo gương Bác mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm từ phát động phong trào năm 2007 sau đó rầm rộ làm theo, người người nhà nhà có mô hình, cách làm theo Người, xây dựng xã hội theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với hàng ngàn gương sáng dệt thêu quê hương thêm những điểm sáng.
Nhờ tham mưu định hướng kịp thời, công tác quản lý hiệu quả mà nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật hay ra đời, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, làm cho đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú, hân hoan hưởng ứng cùng cấp ủy, chính quyền thi đua làm ngàn việc tốt.
Trong công tác lịch sử Đảng, có thể nhấn mạnh, nhờ đẩy mạnh tham mưu, tổ chức biên soạn, thẩm định chặt chẽ mà nhiều ấn phẩm ra đời sát với dòng chảy lịch sử, góp phần làm dầy thêm trang sử hào hùng của dân tộc, kịp thời giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân truyền thống tốt đẹp của ông cha...
Phát huy thành tích đạt được, những tháng đầu năm nay, công tác tuyên giáo Hậu Giang cũng gặt hái nhiều thành tích quan trọng, ông có đánh giá như thế nào ?
- Sự nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo 7 tháng đầu năm khẳng định tính kế thừa, hết sức chủ động, nỗ lực không ngừng trong hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ trên mặt trận chính trị, tư tưởng, khoa giáo này.
Có thể đánh giá rằng 7 tháng qua, ngành tuyên giáo Hậu Giang đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất kịp thời thường trực cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đạt hiệu quả cao và những nhiệm vụ này luôn bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị địa phương; không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội vào các mặt công tác.
Nổi bật là tuyên truyền, cổ vũ đậm nét hội nghị xúc tiến đầu tư, Giải marathon quốc tế Vietcombank “Mekong delta marathon” Hậu Giang; phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình số 50 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025” trên địa bàn tỉnh và các cấp hưởng ứng rất tốt; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”; toàn tỉnh đã nhân rộng và tăng thêm 124 mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo gương Bác…
Công tác tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện và tương đương cũng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp ủy, ngành lãnh đạo, chỉ đạo, thưa ông ?
- Tuy ít người nhưng các cấp tuyên giáo cấp huyện, tương đương và cấp xã đã nỗ lực tiếp cận, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cấp ủy rộng rãi ra xã hội, làm cho quần chúng nhân dân hiểu biết kịp thời, sâu rộng, chung tay với các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ chung. Trong quá trình này, nổi lên một bộ phận cán bộ tuyên giáo hết mình cống hiến và trưởng thành.
Ông có định hướng gì về công tác tuyên giáo thời gian tới của Hậu Giang ?
- Những tháng cuối năm, Hậu Giang sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII với những điểm nhấn quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi thành phần kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết 4 trụ cột của tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch... Điều này, đòi hỏi toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà tích cực, chủ động tham mưu sáng tạo nhiều hơn nữa, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức để tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong đó, ngành cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy.
Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, đưa việc học tập, làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, không hình thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, địa phương. Chủ động hơn trong nắm bắt tình hình thực tiễn, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy các giải pháp thực hiện…
Đặc biệt, tới đây khi tỉnh triển khai rất nhiều công trình, dự án có quy mô lớn thì cần phát huy vai trò của tuyên giáo trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân tích cực phối hợp giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tuyên truyền, cổ vũ đậm nét kết quả 2 năm Hậu Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhất là Chương trình 50 và Nghị quyết 4 trụ cột. Đẩy mạnh hơn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải bằng những lời nói suông”…
Nói chung, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất toàn ngành phải tập trung cao, nỗ lực không ngừng để tiếp tục khẳng định, dù ở giai đoạn lịch sử nào, công tác tuyên giáo luôn có vai trò rất quan trọng - đi trước mở đường; thực hiện hoàn thành, hoàn thành tốt trọng trách được giao.
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi xin chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thật nhiều mạnh khỏe, may mắn, thành công hơn trong công việc; có nhiều sáng tạo hơn nữa để thực hiện sứ mệnh cao cả mình được kế thừa - viết tiếp trang sử ngành tuyên giáo thêm hay, thêm sáng !
Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
 

Tác giả bài viết: Trí Thức

Nguồn tin: Báo Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,714
  • Tháng hiện tại51,807
  • Tổng lượt truy cập1,411,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây