Mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang bám sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả”

Chủ nhật - 07/08/2022 21:32
Mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang bám sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả”
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh thăm Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh thăm Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù tình hình chung còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, vượt khó của đội ngũ cán bộ, viên chức và các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động chính trị - đối ngoại trên nhiều mặt như: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Nhằm đánh giá lại kết quả này và vạch ra đường hướng trong nhiệm kỳ 2022-2027. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Phương Nga (ảnh), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO).
SB3573 4 1
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Qua một nhiệm kỳ hoạt động, bà có đánh giá như thế nào về kết quả mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; thông tin đối ngoại và công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ?
- Với tinh thần trách nhiệm cao, với nhiệt huyết của mình, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cán bộ, nhân viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang và các tổ chức thành viên đã có rất nhiều nỗ lực, đã phát huy vai trò nòng cốt trong các công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, tham mưu cho tỉnh để mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan và các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị với nội dung rất phong phú, có ý nghĩa sâu sắc với nhiều nước bạn, nhất là đối với Lào, Nga, Nhật Bản.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã rất chủ động, có nhiều đổi mới, công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài duy trì được quan hệ hợp tác với 28 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và đã đạt được tổng giá trị viện trợ cam kết là 87 tỉ đồng trong cả nhiệm kỳ. Đây là con số tăng trưởng rất lớn so với nhiệm kỳ trước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại, đưa vào vận hành và phát huy tốt vai trò của 2 trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh. Và cũng xuất bản được 4 số bản tin hữu nghị Hậu Giang với nhiều nội dung phong phú. Liên hiệp cũng rất chủ động trong việc tham mưu cho tỉnh các hoạt động để vận động bà con kiều bào hướng về quê hương, đất nước như là Xuân quê hương hay là Gặp gỡ và tôn vinh kiều bào nhân dịp kiều bào về nước. Có thể nói, với những đóng góp tích cực như vậy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của tỉnh và công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Dự kiến trong tháng 8-2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy, Liên hiệp Hậu Giang cần tập trung vào những nhiệm vụ chính nào để nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, thưa bà ?
- Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang được tổ chức trong bối cảnh cả nước ta đang nỗ lực thi đua để thực hiện được thành công các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này.
Đại hội XIII đã khẳng định: Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại. Gần đây, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 12 ngày 5-1-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Trên tinh thần đó, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Đảng và tham mưu cho cấp ủy địa phương để nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, Nhân dân trong tỉnh về vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới làm sao để có thể triển khai thành công các nhiệm vụ mà Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân cũng như Chỉ thị 38 của Ban Bí thư ngày 19-9-2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.
Thứ hai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của cả nhiệm kỳ cùng với đề án trước các hoạt động đối ngoại, cụ thể để có thể mở rộng, tăng cường hơn nữa, quan hệ hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài để huy động được nguồn lực phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển Tổ quốc nói chung cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Hậu Giang nói riêng, làm sao để các hoạt động hợp tác quốc tế phải gắn chặt với những mục tiêu rất thiết thực của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực cả về tri thức, về công nghệ, vốn để có thể đạt những mục tiêu này. Để làm được những việc này thì Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang cần tăng cường hơn nữa sự gắn bó chặt chẽ, phối hợp rất hiệu quả với cơ quan thường trực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như các tổ chức thành viên ở Trung ương và các Liên hiệp hữu nghị địa phương ở trong cụm để làm sao các hoạt động đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang sẽ bám sát được các mục tiêu, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và nhà nước, thiết thực phục vụ cho các mục tiêu của địa phương.
Thứ ba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang cần cố gắng làm sao tăng cường sự phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh để huy động được nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là chú trọng việc thu hút sự tham gia của giới trẻ, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức và doanh nghiệp vào các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Thứ tư, hết sức quan trọng là cần tiếp tục kiện toàn tổ chức làm sao bộ máy chuyên trách thật tinh gọn và hoạt động có hiệu quả. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động đối ngoại cho cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương.
Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang sẽ bám sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả”, nỗ lực lớn hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xứng đáng với vai trò tiên phong của lực lượng đối ngoại và đóng góp một cách tích cực hơn nữa vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Hậu Giang để tỉnh phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và đóng góp vào công tác đối ngoại nhân dân chung của cả nước.
                                                                                                                                 Xin cảm ơn bà !
 

Tác giả bài viết: Nguyên Toàn

Nguồn tin: Báo Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây