Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương

Thứ năm - 25/08/2022 10:39
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh (ngoài cùng, bên phải) - thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh (ngoài cùng, bên phải) - thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả
Ngày 19/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến; bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng VUFO phía Nam, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn.
Phó Chủ tịch VUFO nhận định, mặc dù Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang có số năm hoạt động còn khiêm tốn, tuy nhiên công tác đối ngoại nhân dân đã được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả khá toàn diện, từ hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân quốc tế đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đều được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu và đạt được những con số khá ấn tượng.
12
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại Đại hội.
Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã thực hiện 86 chương trình, dự án PCPNN, với tổng giá trị viện trợ 93,7 tỷ đồng, cao hơn 26,3 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2012-2017.
Các chương trình, dự án góp phần vào các mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới về giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu… gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu chính trị, đối ngoại và đảm bảo an ninh chính trị địa phương. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại cũng được liên hiệp địa phương chú trọng, đẩy mạnh thông qua các hoạt động chào xã giao, giao lưu hữu nghị, tổ chức họp mặt, gặp gỡ các tổ chức PCPNN, các hội thảo, tập huấn và kết nối thông tin với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành.
11
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh và ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng hoa hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.
Đặc biệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã xây dựng và phát huy tốt Trang thông tin điện tử của Liên hiệp bằng 2 thứ tiếng (Việt - Anh); các bản tin “Hữu nghị Hậu Giang” được đầu tư bài bản, ấn tượng về hình thức, phong phú, đa dạng về nội dung thông tin; qua đó đã góp phần quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu quảng bá những lợi thế, tiềm năng của tỉnh, bày tỏ nguyện vọng hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nhân dân tỉnh Hậu Giang với bạn bè quốc tế.
Thông tin tại Đại hội, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh cho biết, tại Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại”; “Mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội”; đặc biệt, nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại cũng như vị trí quan trọng của đối ngoại nhân dân “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”.
19
Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Đại hội.
Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cần phải đổi mới nhận thức, tư duy về vai trò, vị thế của đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân và phải đầu tư xây dựng nguồn lực đối ngoại nhân dân, trong đó có hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là nòng cốt, phát triển vững mạnh, đảm đương được vị trí là một trong ba trụ cột của đối ngoại.
Phó Chủ tịch VUFO cũng lưu ý, trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang cần có nhiều hình thức hợp tác tốt hơn nữa, tăng cường hợp tác gắn bó, không chỉ tăng cường hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị cần phải tăng cường hợp tác, phát triển; đồng thời, chú trọng kiện toàn bộ máy cán bộ, các Hội thành viên, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vững vàng đường lối chính trị, tâm huyết với nghề, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Doanh tin tưởng, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành đoàn thể, trên nền tảng kinh nghiệm truyền thống hoạt động quý báu trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới của Đại hội lần này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ngày càng lớn mạnh.
9
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân tại Đại hội.
“VUFO và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các hoạt động cùng địa phương để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Văn Doanh nhấn mạnh.
Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng trân trọng mà Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Huyến cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 11%, đứng đầu trong khu vực ĐBSCL và thứ 8 trong cả nước, kết quả đó có sự đóng góp rất tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang và các tổ chức thành viên.
Theo ông Huyến, nhiệm kỳ qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác thông tin đến bạn bè quốc tế, những tổ chức phi chính phủ về những chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước để họ thấy rằng Việt Nam là một đất nước ổn định về chính trị, khát vọng về phát triển và có trách nhiệm trong các cam kết của mình. Đến với Việt Nam, đến với Hậu Giang là đến với hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã giới thiệu, quảng bá đất và người, tiềm năng, lợi thế của Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung đến bạn bè quốc tế, để từ đó nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế biết đến Việt Nam, biết đến Hậu Giang nhiều hơn.
8
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh và ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang cũng đóng vai trò là cầu nối rất hiệu quả, thiết thực giữa các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài, các mạnh thường quân để có thêm các nguồn lực cùng với trung ương, địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là về giao thông, trường học, nhà tình thương, tình nghĩa, tham mưu tỉnh tổ chức nhiều cuộc gặp mặt với kiều bào trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm, tổ chức tham gia đình thân nhân kiều bào để gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, từ đó gắn kết thêm tình đất, tình người; từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị của tỉnh và cũng là điều kiện để địa phương vận động các nguồn lực đầu tư thêm cho Hậu Giang...
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành với 37 đồng chí, trong đó ông Nguyễn Văn Nhân - tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027; ông Lê Minh Tuấn và ông Phạm Văn Ngây cùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang.
Dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen 5 cá nhân và 7 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã trao nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
7
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh thăm hỏi các bệnh nhân đang tập phục hồi chức năng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh cùng đoàn công tác đã đến thăm Phòng Tập trị liệu tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.
Đây là dự án do Tổ chức Activity International (Hà Lan) tài trợ nhằm giúp chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang. Tại đây, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao hiệu quả của hoạt động của Phòng Tập trị liệu; đồng thời, bày tỏ mong muốn nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương tạo điều kiện mở rộng hoạt động của phòng tập để hỗ trợ giúp phục hồi chức năng cho nhiều bệnh nhân hơn nữa.
Được biết, hiện Phòng Tập trị liệu có tổng diện tích 250 m2 (trong đó diện tích Phòng Tập trị liệu 80 m2, diện tích trước sân và hai bên phòng 170 m2), được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho các bệnh nhân.
 

Tác giả bài viết: Hà Vy - Thành Thật

Nguồn tin: Tạp Chí Thời Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây