Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để thích ứng với tình hình mới

Thứ sáu - 17/07/2020 14:15
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để thích ứng với tình hình mới
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Sáng nay 16/7, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp số 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Tham luận của Chi bộ Ban châu Âu nêu rõ, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, các hội hữu nghị khu vực châu Âu đã đi đầu trong việc kêu gọi hội viên, các chi hội, tổ chức thành viên và các nhà hảo tâm để quyên góp, ủng hộ về tinh thần và vật chất nhằm động viên nhân dân các nước Châu Âu vượt qua dịch bệnh.
Nhiều hội hữu nghị của Việt Nam với các nước đã hỗ trợ đưa công dân nước bạn về nước trong bối cảnh phong tỏa do dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt và các thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang, bộ bảo hộ y tế, kít xét nghiệm... với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Bạn bè, nhân dân các nước châu Âu đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các Hội hữu nghị của Việt Nam và đánh giá cao tấm lòng của nhân dân Việt Nam.
2123 DSC 9912
Đồng chí Lê Quang Thiện, Bí thư chi bộ Tạp chí Thời Đại đọc báo cáo tham luận tại Đại hội
Từ thực tế tổ chức thực hiện và kết quả công tác GDCT đối với đảng viên, phóng viên, Chi bộ Tạp chí Thời Đại đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
1. Tích cực học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ GDCT đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2. Chấp hành nghiêm túc, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo của Đảng ủy, của Lãnh đạo Liên hiệp một cách bài bản, có mục tiêu, phương pháp cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đơn vị.
3. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, công tác của chi bộ; thực hiện tốt phê bình và tự phê bình; khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến, đề xuất nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Luân phiên phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề, tham luận trong các buổi sinh hoạt chuyên đề; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, GDCT đối với đảng viên, phóng viên...
4. Nêu cao trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra giám sát của chi bộ, của các tổ chức đoàn thể; làm tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
5. Tổ chức cho các bộ, đảng viên, phóng viên tích cực tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khuyến khích các hình thức học tập, tự học tập nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nêu cao tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
0555 NAM 6964
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Một là, toàn Đảng bộ cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang thực hiện, bảo đảm để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững, vận dụng nhuần nhuyễn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, vừa hồng, vừa chuyên, đủ trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hai là, xây dựng các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ. Chú trọng vào việc phát huy đầy đủ vai trò của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ và những nhiệm vụ quan trọng khác của cơ quan. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên rà soát quy hoạch cán bộ, chú trọng lịch sử chính trị, nhất là chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên cơ quan; nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng để thực sự là động lực thúc đẩy, khuyến khích cán bộ, đảng viên lao động, sáng tạo, đóng góp cho hoạt động của cơ quan.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong đó, chú trọng phát hiện, ngăn ngừa là chính về vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm và hằng năm. Xử lý kỷ luật tổ chức đảng viên thực tiễn nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là những vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ.
Ngoài ra cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng chi bộ, trong đó, tập trung thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp ủy, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh để đạt thành tích cao hơn nữa.
Qua quá trình tìm tòi và áp dụng thực tiễn cách làm mới trong tổ chức sinh hoạt, Chi bộ PACCOM rút ra một số bài học và kinh nhiệm như:
1. Trước hết đó là nhận thức đúng và hành động đúng của cấp ủy và từng đồng chí đảng viên trong chi bộ về vị trí, vai trò, tác dụng của sinh hoạt chi bộ. Việc nhận thức đúng là cơ sở quan trọng thúc đẩy hành động đúng, giúp đảng viên phát huy ý thức trách nhiệm của bản thân, tinh thần tự giác, tính tính cực trong việc tham gia đầy đủ, đúng giờ, mạnh dạn và chủ động đóng góp ý kiến, thẳng thắn và chân thành trong thảo luận, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ.
2. Phân công cụ thể, chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng. Cùng với việc bám sát kế hoạch sinh hoạt đã xây dựng, chi ủy cần phải nắm chắc năng lực, sở trường của đảng viên; xác định vấn đề thiết thực mang tính thời sự tại thời điểm chuẩn bị sinh hoạt chi bộ để phân công phân nhiệm, lựa chọn đảng viên/nhóm đảng viên chuẩn bị nội dung điểm tin hoặc nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp.
3. Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt. Việc phổ biến, quán triệt chỉ bằng lời nói hoặc đọc văn bản trong suốt cuộc sinh hoạt là một trong những nguyên nhân gây nên sự khô khan, đơn điệu cho không khí của sinh hoạt chi bộ. Chúng ta cần áp dụng các công cụ làm việc như máy tính, máy chiếu, các video, clip... hỗ trợ cho nội dung sinh hoạt làm tăng sự sinh động, hấp dẫn và thu hút sự tập trung của đảng viên.
4. Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt. Cấp ủy (nhất là đồng chí Bí thư) cần có kĩ năng gợi mở vấn đề, biết tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích đảng viên phát biểu nhằm tạo không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên đều mạnh dạn chia sẻ, trao đổi, đóng góp ý kiến; đồng thời cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan để kịp thời rút kinh nghiệm và hoàn thiện.
Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Văn phòng với các ban, đơn vị, Chi bộ Văn phòng đề xuất một số nội dung:
Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp theo hướng đúng và trúng vấn đề. Hai là, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định các đề án, văn bản trình Lãnh đạo Liên hiệp giúp Lãnh đạo Liên hiệp có cơ sở ra quyết định đúng đắn. Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ các hội nghị, hội thảo, các sự kiện đối ngoại nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các dịp kỷ niệm, các hoạt động đối ngoại tại chỗ... Bốn là, tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình xử lý văn bản khép kín trên hệ thống xử lý văn bản điện tử (E-office). Năm là, chủ động phối hợp chặt với các ban, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện ngân sách đảm bảo yêu cầu về đối ngoại, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Sáu là, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “văn hoá công sở, đạo đức công vụ” thông qua việc cán bộ, đảng viên của Văn phòng gương mẫu trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan.
Đơn vị đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị chuyên môn hàng năm, cán bộ đảng viên đã chủ động thực hiện tốt các chương trình đã đề ra và các hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch. Nhiều hoạt động chuyên môn có những ảnh hưởng chính trị tốt và được nhiều cơ quan, ban ngành đánh gia cao như: Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 9, 10, 11; Hội thảo về biển Đông lần thứ 7, 8, 9 tại Hàn Quốc; Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 9, 10; Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ 4; Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” giúp đỡ lưu học sinh Campuchia, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Lào lần thứ 4; Chương trình Cầu truyền hình "Khúc tráng ca Việt-Lào", Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào toàn quốc; Ủng hộ xây nhà hữu nghị cho bà mẹ Lào; Gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Triển lãm ảnh “Thành tựu công cuộc đổi mới, hội nhập của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”; Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4, 5; Ngày quốc tế Yoga tại Việt Nam; Vận động các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo và ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các địa phương của Việt Nam...
Với thành tích nổi bật trong công tác, trong nhiệm kỳ 2017-2020, đơn vị đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 và Cờ thi đua, là đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2017, 2019.
09:29
Đồng chí Phan Anh Sơn - Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Bí thư thường trực kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Liên hiệp Hữu nghị đã trình bày Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; Đảng bộ và 100% chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. 100% chi bộ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. 100% chi bộ đảm bảo sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định.
4. Phấn đấu 100% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành tốt. đạo cơ quan, đơn vị, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đối mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tăng cường của cơ quan để đảm bảo đúng các yêu cầu của công tác chính trị đối ngoại chuyên thước đo, tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá, phân loại đảng viên, cơ sở đảng - Đảng ủy, các chi ủy coi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan làm nhiệm vụ, trong đó 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
5. Trung bình hằng năm kết nạp được 03-05 đảng viên.
6. 100% chi bộ được kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ. 100% chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát hằng năm.
7. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh hàng năm, phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Tình hình đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:
I. Tình hình đảng viên tham dự Đại hội
1. Tổng số đảng viên của Đảng bộ: 87 đồng chí; trong đó có 83 chính thức, 04 dự bị
- Đảng viên vắng mặt suốt thời gian Đại hội 01 đồng chí = 1,15 % (có lý do) - Tổng số đảng viên có mặt tại thời điểm hiện tại: 86 đồng chí. - Đảng viên chính thức: 82 đồng chí = 95,3 % - Đảng viên dự bị: 04 đồng chí = 4,7 % - Đảng viên là nam: 32 đồng chí = 37,2 % - Đảng viên là nữ: 54 đồng chí = 62,8 %
- Đảng viên là Lãnh đạo Cơ quan 02 đồng chí = 2,3 % - Đảng viên là chuyên viên cao cấp: 03 đồng chí = 3,5 % - Đảng viên là chuyên viên chính: 27 đồng chí 31,4 % - Đảng viên là chuyên viên và tương đương 52 đồng chí = 60,5 %
- Đảng viên là cán sự, nhân viên: 04 đồng chí = 4,6 %
2. Trình độ chuyên môn/học hàm/học vị
- Đảng viên có trình độ tiến sỹ: 01 đồng chí = 1,15 %
- Đảng viên có trình độ thạc sỹ: 29 đồng chí = 33,7 %
- Đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng: 53 đồng chí = 61,7 %
- Đảng viên có trình độ trung cấp: 02 đồng chí = 2,3%
- Đảng viên có trình độ kỹ thuật sơ cấp: 01 đồng chí = 1,15 %
3. Trình độ lý luận chính trị
- Đảng viên có trình độ cao cấp và cử nhân: 21 đồng chí = 24,4%
- Đảng viên có trình độ trung cấp: 29 đồng chí = 33,7%
- Đảng viên có trình độ sơ cấp: 36 đồng chí = 41,9 %
4. Về tuổi đời
- Đảng viên cao tuổi nhất: 58 tuổi 01 đồng chí = 1,15 %
- Đảng viên trẻ tuổi nhất: 25 tuổi 01 đồng chí = 1,15 %
5. Về thời gian vào Đảng
- Từ năm 1985 đến 1995: 02 đồng chí = 2,3 %
- Từ năm 1996 đến 2005: 18 đồng chí = 21 %
- Từ năm 2006 đến 2015: 41 đồng chí 47,7 %
- Từ năm 2016 đến 2020: 25 đồng chí 29 %
II. Tư cách đảng viên tham dự Đại hội Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, qua kiểm tra, xác minh của Ban Chấp hành Đảng bộ, tất cả đảng viên tham dự Đại hội đều được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không có đảng viên vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đảng viên tham dự Đại hội.
0615 DSC 9760
Đ/c Phan Anh Sơn: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư thường trực kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Liên hiệp Hữu nghị đọc báo cáo tại Đại hội
Qua xem xét, đến thời điểm hiện nay 100% đảng viên đều đủ tư cách tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị xin báo cáo Đại hội
Sáng nay 16/7, Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp số 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước: Đ.c Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đ.c Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 

Nguồn tin: Tạp Chí Thời Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây