Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống

Thứ hai - 07/02/2022 09:40
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống
Ông Trần Văn Huyến (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đôn đốc khôi phục sản xuất ở cơ sở.
Ông Trần Văn Huyến (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đôn đốc khôi phục sản xuất ở cơ sở.
Năm 2021 là năm đầu tiên Hậu Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Hậu Giang lần thứ XIV; năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp. Nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng, sớm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực “xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể.
Nhiều kết quả tích cực
Trước tiên về công tác xây dựng Đảng, tổ chức đảng ở địa phương vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống này. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ có tác dụng chi phối, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị; hoạt động của hệ thống chính trị có tốt hay không phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo, uy tín, vị thế của tổ chức đảng.
BX2022 t7 2
Ông Trần Văn Huyến (thứ 4 từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể đóng góp trong công tác phòng, chống dịch và góp sức vào sự phát triển của Tỉnh.
Với tinh thần đó, năm qua, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng trên tất cả các mặt “chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV bằng nhiều hình thức phù hợp đến hầu hết cán bộ, đảng viên tỉnh nhà, gắn với đó là sơ, tổng kết và ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.
Đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong nội bộ và Nhân dân, qua đó kịp thời định hướng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong tổ chức đảng, đồng thuận trong xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đặc biệt dư luận đồng tình và đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương.
Các cấp ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều kết quả quan trọng; nhiều mô hình tiêu biểu, xuất sắc được nhân rộng.
Song song đó, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế so thời điểm 30-4-2015 là 2.670 người, đạt tỷ lệ 13,91% so với tổng biên chế năm 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Đề án thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn, Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tạo cơ sở pháp lý trong công tác cán bộ nhiệm kỳ này. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt ở một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố đủ nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên; chính sách cán bộ thực hiện kịp thời, đầy đủ; làm đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.
Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở tỉnh thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Đã kiểm tra trên 9.400 đảng viên, tổ chức đảng; giám sát chuyên đề hơn 700 đảng viên, tổ chức đảng; xử lý kỷ luật 156 đảng viên, xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng…
Công tác dân vận của Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy; tổ chức thành công 2 cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với chuyên gia, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc.
Cùng với đó, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp tập trung điều tra, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, trên tinh thần Nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, lấy phòng ngừa là chính, phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm từng bước, rõ đến đâu, xử lý đến đó.
Không kém phần quan trọng năm 2021 là MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung trọng tâm của Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XIV của tỉnh.
Bên cạnh đó, tham gia giải quyết tốt các vấn đề được Nhân dân quan tâm; nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, vùng cách ly y tế tổng số tiền trên 68 tỉ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp đã vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn với tổng kinh phí trên 32 tỉ đồng. Tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh… Số hộ có đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh chiếm hơn 84,11%, đạt 102,6% kế hoạch.
Công tác xây dựng chính quyền năm 2021 đạt kết quả tích cực, đánh dấu là sự kiện chính trị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99% (cao nhất cả nước). Các kỳ họp HĐND ở tỉnh được tổ chức kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Tỉnh và mong đợi của cử tri.
BX2022 t7 3
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khảo sát Tiểu dự án nâng cấp đô thị Vị Thanh.
Năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính của Tỉnh được cải thiện. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh nằm trong nhóm trung bình cao ở khu vực ĐBSCL; chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5 trong khu vực; chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh tăng 3 bậc so năm 2019. Các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử bước đầu có kết quả tích cực như hệ thống quản lý văn bản, Hậu Giang App, Cổng dịch vụ công trực tuyến... Các cấp, các ngành cũng tích cực triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính, qua đó tổng hợp kịp thời, đầy đủ quy mô và hoạt động của các đơn vị khối hành chính, khối sự nghiệp, khối hiệp hội và khối doanh nghiệp, hợp tác xã, làm cơ sở quan trọng để Tỉnh đề ra những chính sách phát triển thời gian tới.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tỉnh thực hiện cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Trong thực  hiện, các cấp, các ngành đã quan tâm song song thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội…
Dù có nhiều cố gắng nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng “xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ở Tỉnh ta năm 2021 vẫn còn những hạn chế nhất định. Từ đó dẫn đến kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có mặt chưa toàn diện. Nguyên nhân khách quan đáng nói nhất là do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của đời sống chính trị, xã hội; một phần do chủ quan chưa quyết liệt của một số ít tập thể, cá nhân...
Để thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, bám chặt mục tiêu của năm, ưu tiên trước nhất là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở Tỉnh phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ của mình ở những ngày đầu tháng, đầu năm mới với quyết tâm cao nhất, về đích sớm nhất.
Trong đó, cấp ủy các địa phương, đơn vị phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; không ngừng phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 một cách thực chất. Các mặt công tác về “đạo đức, tổ chức và cán bộ” của công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục được chú trọng thực hiện đầy đủ, toàn diện hơn, hợp tình hợp lý; quá trình thực hiện có kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Đổi mới và nâng cao công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ theo hình thức thi tuyển để chọn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực; thực hiện nghiêm bộ tiêu chí xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động… từ đó có kế hoạch đào tạo, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử và bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, với phương châm “xây dựng Đảng, chính quyền trong lòng Nhân dân”. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Quan tâm hơn nữa tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”… Phát huy vai trò của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; lựa chọn nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình mới; chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình kinh tế hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển chung của Tỉnh...  Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, bức xúc của Nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến môi trường, đất đai. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, với chỉ tiêu cụ thể là số hộ có người tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 82,2% tổng số hộ và số tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh đạt trên 85%.
Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách năm 2022; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp Thường trực HĐND, các phiên giải trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả; làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân.
Tiếp tục cải thiện các chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Hoàn thiện các nền tảng, ứng dụng dùng chung cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân; chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực: giáo dục, y tế, nông nghiệp... Rà soát, hoàn thiện các chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Đảng, Nhà nước, giữa các ban, sở, ngành với chính quyền địa phương, đảm bảo sự hoạt động thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực đảm bảo đúng người, đúng việc.
* * *
Những khó khăn, thách thức năm cũ đã đi qua với những kết quả đáng trân trọng khi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị, Nhân dân luôn “giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân” đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương. Tinh thần ấy rất cần phát huy hơn nữa để khẳng định uy tín, vị thế, quyền lực của tổ chức đảng trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị; là thành viên tích cực cùng với hệ thống này tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào hành động cách mạng vì quê hương phát triển phồn vinh, cuộc sống nhân dân hạnh phúc, ấm no.
 

Tác giả bài viết: Trần Văn Huyến - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguồn tin: Báo Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay427
  • Tháng hiện tại43,395
  • Tổng lượt truy cập1,285,694
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây