Toàn văn phát biểu của ông Nghiêm Xuân Thành tại hội nghị BCH giữa nhiệm kỳ

Thứ sáu - 21/07/2023 05:50
Toàn văn phát biểu của ông Nghiêm Xuân Thành tại hội nghị BCH giữa nhiệm kỳ
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành.

Kính thưa: - Các đồng chí cơ quan Trung ương phụ trách địa bàn tỉnh Hậu Giang,

                  - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

                  - Thưa toàn thể Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 168 ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến ngày 02/7/2023 các cấp ủy đảng trực thuộc đã triển khai, thực hiện hoàn thành.

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác quý III/2023 và triển khai một số văn bản của tỉnh.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cao với các nội dung nêu trong các Báo cáo trình hội nghị, đặc biệt là Báo cáo kiểm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ và thống nhất đánh giá các báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, đánh giá đúng thực trạng; đồng thời cho rằng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đã kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị và có tính tự phê bình cao; việc xem xét, cho ý kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, trách nhiệm cao.

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu, tổng kết lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị có ý nghĩa quan trọng này.

I. ĐÁNH GIÁ NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ KHOÁ XIV

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen: tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo. Đại dịch Covid-19 kéo dài, gây hậu quả nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp; hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; lạm phát tăng cao, suy giảm tăng trưởng diễn ra ở hầu hết các nền kinh tế lớn. Thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta bị tác động nặng nề.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, thị trường trái phiếu, bất động sản, chứng khoán sau giai đoạn phát triển nóng đã đối mặt với nhiều rủi ro, giảm sút niềm tin trên thị trường. Dưới tác động tiêu cực của kinh tế quốc tế và khó khăn trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thách thức, xuất hiện tình trạng suy giảm đơn hàng và thu hẹp sản xuất, giảm lao động qui mô lớn.

Bằng sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, đúng đắn của Trung ương, sự chỉ đạo bản lĩnh, sáng suốt của Bộ chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ và đồng hành chặt chẽ của Quốc hội, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương, huy động được sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của nước ta từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thu được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn chưa có tiền lệ.

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định trong môi trường quốc tế nhiều biến động; giữ chủ động trong thế bị động; lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu; các cân đối được đảm bảo trong điều kiện nguồn lực quốc gia còn hạn hẹp; nền kinh tế được khôi phục trở lại và bật tăng cao sau đại dịch COVID, là nền kinh tế tăng trưởng cao so với các nước tròng khu vực và thế giới.

- An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống văn hoá, kinh tế xã hội của người dân được nâng cao; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập được tăng cường, mở rộng. Với những thành quả đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước đã được nâng lên.

Đối với tỉnh ta, trong bối cảnh tình hình khó khăn và thách thức chung đen xen, nhất là những khó khăn, hậu quả sau đại dịch Covid 19, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó Tỉnh có xuất phát điểm thấp, nguồn lực còn nhiều hạn chế: Qui mô kinh tế nhỏ; thu ngân sách thấp, nhu cầu chi lớn; hạ tầng chiến lược và số lượng, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế là điểm nghẽn lớn cản trở thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Trong bối cảnh đó, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với tinh thần: “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng với phương châm: “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, quán triệt và nghiêm túc thực hiện sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ. Cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ lớn, có tính toàn diện sâu sắc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành đồng quyết liệt, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đạt được những kết quả khá toàn diện, có tính bứt phá trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là công tác tổ chức xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1/ Công tác tổ chức xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nhiều chuyển biến thực chất trong nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng các cấp được phát huy.

- Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Nâng cao năng lực, chất lượng cụ thế hoá, ban hành kịp thời, đồng bộ các nghị quyết, chương trình, đề án sâu sát, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Xác định và tập trung các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao, sức lan toả rộng.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có kết quả 3 đột phá chiến lược: (1) Tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và bước đầu có chuyển biến tích cực trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp; (2) hoàn thiện một bước các cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác. Tập trung cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh, cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; (3) Ban hành Chiến lược phát triển và hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với chất lượng quy hoạch cao; tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thuận lợi cho nhà đầu tư.

Với 15 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân đã thảo luận, xem xét thông qua 192 nghị quyết và đề án. UBND tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chính quyền điện tử; quyết liệt chỉ đạo, thực hiện thành công công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

- Công tác dân vận của Đảng, chính quyền tạo được điểm nhấn nổi bật tập trung hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại để lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp pháp của các tổ chức và Nhân dân.

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn. Đặc biệt đã huy động xã hội hóa trên 600 tỷ đồng, chăm lo cho các gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ nét. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chủ tương của Trung ương và bước đầu vận hành thống suốt, đạt kết quả tốt. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh - đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tạo tiền đề giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2/ Kinh tế - xã hội qua nửa nhiệm kỳ đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt trội.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, mục tiêu nghị quyết đại hội: kinh tế khu vực II (công nghiệp xây dựng) liên tục tăng trưởng tốc độ cao và trở thành khu vực kinh tế có tỷ trọng cơ cấu lớn nhất; nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ về giải quyết lao động nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân nông thôn; thương mại, dịch vụ bước đầu hình thành các hướng đi mới, tạo ra tiềm năng phát triển cao và là động lực tăng trưởng mới.

- Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội và là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng chung của khu vực và cả nước: năm 2021 tăng 3,28% - đứng thứ 2 trong khu vực và thứ 39 cả nước; năm 2022 tăng 13,94%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên thứ 4 của nước (tăng trên 30 bậc so với năm 2021); 6 tháng đầu năm 2023 tăng 14,21%, lần đầu tiên vươn lên là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. (GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 6 tháng 2023 tăng 8,48%/năm, cao hơn 3,22% so với mức tăng bình quân của cả nước); thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng cao vượt bậc, nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng cao nhất cả nước, khoảng 20%/năm, vượt xa chỉ tiêu thu ngân sách TW giao.

- Thực hiện thành công năm doanh nghiệp 2022 với điểm nhấn Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo thu được kết quả thực chất ấn tượng; nhiều dự án mới, trong đó có một số dự án lớn đã được trao giấy chứng nhận đầu tư.

⁃ Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được chú trọng. Tỉnh uỷ ban hành nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Nghị quyết Chiến lược về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Lĩnh vực y tế có nhiều tiến bộ, nhất là những trong công tác phòng chống dịch Covid 19; Công tác an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao, bình quân trên 15%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, giảm 1,44%/năm.

⁃ Lĩnh vực Quốc phòng tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm; lãnh đạo xây dựng lực lượng quân sự, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên đúng chuyên ngành.

3/ Từ các thành quả to lớn trên đã cho thấy uy tín và vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh uỷ và hệ thống chính trị được khẳng định. Thể hiện qua sự đồng thuận rất cao các vấn đề lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp lan toả đến hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, vững vàng ý chí, vượt qua khó khăn, thách thức, xử lý tốt, hiệu quả nhiều vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là một số vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ.

Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, điều lệ Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát chương trình làm việc. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc có nhiều đổi mới, đồng bộ, toàn diện cả trong tư duy, nhận thức và hành động. Lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức tiến độ nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết với kết quả thực chất. Qua đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân, điều hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị được nâng lên.

Những kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay được nêu trong báo cáo đến từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng quan trọng nhất là truyền thống và nền tảng được tạo dựng sau gần 20 năm thành lập và phát triển tỉnh nhà với nhiều lớp thế hệ lãnh đạo và cán bộ, Đảng viên, nhân dân góp sức dựng xây. Cùng với đó là thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với nhiều tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh. Huy động được cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng chung niềm tin xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Kính thưa các đồng chí.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như trong Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu và các ý kiến phát biểu tại tổ, hội trường đã chỉ ra.

Đây là những phân tích, đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn, khách quan, trên tinh thần cầu thị, đáng chú ý là: Tại một số cấp uỷ, công tác quán triệt nhận thức, cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện một số nghị quyết, đề án của Tỉnh uỷ hiệu quả chưa cao; kinh tế tỉnh ta có nhiều khởi sắc, song tăng trưởng chưa thực sự bền vững; 2 điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý sử dụng, tinh giản biên chế, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có mặt còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ lãnh đạo ý thức trách nhiệm chưa cao, thiếu khát vọng phát triển, năng lực, trình độ chưa ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

* Bài học kinh nghiệm:

Báo cáo đã tổng kết rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trong đó, cần nhấn mạnh một số bài học giá trị đó là: Phải luôn chú trọng giữ gìn đoàn kết thống nhất, trước hết là trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ vì mục tiêu phát triển chung. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần phát huy vai trò nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ phụ trách. Cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo càng cao trách nhiệm phải càng lớn, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; trong lãnh đạo chỉ đạo phải bám sát chặt chẽ chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương gắn với cụ thể hoá bằng các nghị quyết, văn bản sát với nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ của các cơ quan, ban ngành Trung ương; trong thực thi nhiệm vụ phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất; chấp hành thực hiện nghiêm các Phương thức lãnh đạo và nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, trong giải quyết công việc phải bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”, không chồng chéo chức nắng những cũng không bỏ sót nhiệm vụ.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trong nước và của tỉnh có thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng khó khăn thì nhiều hơn. Cùng với đó Tỉnh ta phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ lớn, việc khó, nhất là tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất phục vụ các dự án trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh: các dự án đường cao tốc, dự án mở rộng các tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện; các dự án phát triển đô thị, mở rộng du lịch qui mô lớn…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, định hướng chiến lược quy hoạch phát triển tỉnh bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 9-10%; thu ngân sách mỗi năm tăng 1.000 tỷ đồng là nhiệm vụ các năm còn lại rất nặng nề và thách thức, đòi hỏi sư nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cần phải có nhiều quyết sách, tìm ra nhiều động lực, cơ hội mới để tăng tốc, bứt phá.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung nguồn lực, tiếp tục thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ và 24 giải pháp cụ thể nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chương trình số 50 của Tỉnh ủy. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả 09 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực được xác định trong Báo cáo giữa nhiệm kỳ, với quan điểm “không lùi bước, không nói khó, không nói không thể”, đoàn kết đồng lòng, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. Tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ.

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

1/ Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng. Phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

- Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu chung trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ đó lựa chọn đúng, trúng vấn đề đối thoại theo nhu cầu chính đáng của Nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm.

- Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo có kết quả cụ thể các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tập trung nguồn lực triển khai một cách quyết liệt, hiện thực hoá các Nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và chương hành hành động đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trọng tâm là Nghị quyết số số 05 về phát triển nguồn nhân lực, Đề án số 05 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đề án số 06 về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh. Kịp thời chấn chỉnh các cấp uỷ, cơ quan đơn vị chậm triển khai/ triển khai thiếu hiệu quả, gắn chặt kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm, trên cơ sở đó kiên quyết thực hiện các chính sách về công tác cán bộ.

2/ Phát triển kinh tế xã hội.

2.1/ Phát triển Kinh tế.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 và kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Nghị quyết số 04-NQ/TU; Nghị quyết số 05-NQ/TU; Nghị quyết số 07-NQ/TU,…

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả bền vững. Tập trung nguồn lực tài chính phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp tạo động lực gia tăng nhanh tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động, tăng trở lại lao động và dân số tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất, kinh doanh phát triển, nuôi dưỡng các nguồn thu, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu thu chi ngân sách Chương trình 50 đã đề ra; quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, ưu tiên bố trí vốn cho những công trình, dự án có dòng tiền dương.

- Tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết tâm chính trị cao tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch. Chuẩn bị đủ, kịp thời diện tích đất sạch đáp ứng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư phát triển khu đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn theo định hướng và kết quả ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022;

- Nâng cao chất lượng và cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từng năm và cả nhiệm kỳ đạt mục tiêu chương trình đề ra. Giữ vững vị trí xếp hạng chỉ số PCI của năm 2022. Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

2.2/ Công tác xã hội

- Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Thực hiện có hiệu quả thực chất Nghị quyết về phát triển văn hoá; chiến lược phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2030. Quan tâm các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển du lịch. Giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.

3. Một số nhiệm vụ đến cuối năm 2023

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và bản mô tả vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và xây dựng sổ tay đảng viên điện tử.

2/ Tập trung tối đa các nguồn lực triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trọng tâm là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và nâng cao đời sống Nhân dân.

3/ Ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề ra lộ trình, tiến độ thực hiện từng năm và cả giai đoạn. Phân công, phân nhiệm cụ thể rõ đơn vị, cá nhân phụ trách. Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện.

4/ Chú trọng thu hút, tiếp cận nhà đầu tư Khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có năng lực, kinh nghiệm. Chuẩn bị tốt các điều kiện phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư vào 02 Khu công nghiệp mới: Khu công nghiệp Sông Hậu 2 và Khu công nghiệp Đông Phú 2 đúng tiêu chí đã đề ra.

5/ Ưu tiên giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các công trình trọng điểm và phát triển công nghiệp, đô thị. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đề cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, trọng tâm là tiếp cận thành công nhà đầu tư phát triển khu đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn.

6/ Đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ các cấp được phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Kính thưa các đồng chí!

Qua sơ kết, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, có thể khẳng định tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đều có những kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu cụ thể vào tốp đầu của khu vực và cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Hậu Giang ngày càng nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm, nhưng tôi tin tưởng và mong muốn rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực lớn; năng động, sáng tạo, sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động toàn khóa đã đề ra.

IV. Đối với văn bản triển khai và các báo cáo gửi các đồng chí nghiên cứu:

(1) Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(2) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(3) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

(4) Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác quý III năm 2023;

(5) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý II năm 2023;

(6) Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022, để các đồng chí nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đây là những văn bản quan trọng, được chuẩn bị công phu, trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, nhiều ý kiến cũng đã tham gia góp ý và cũng được trao đổi, trả lời khá đầy đủ. Tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao thông qua các báo cáo.

Kính thưa các đồng chí!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi đánh giá cao các đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng các báo cáo trình Hội nghị và các đồng chí tham luận tại Hội nghị đúng trọng tâm, có chất lượng.

Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần và ý thức trách nhiệm cao trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, góp phần cho thành công tốt đẹp của Hội nghị quan trọng này.

Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Vienam.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây