Động lực khơi dậy tinh thần, khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững

Thứ bảy - 10/06/2023 18:39
Động lực khơi dậy tinh thần, khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho đại diện tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hạng nhất trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho đại diện tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hạng nhất trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
Với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân của tỉnh luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Từ đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 
Việc phát động các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh chú trọng thực hiện hàng năm. Nhờ vậy mà trong những năm qua, cả nước nói chung, Hậu Giang nói riêng, tuy phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm, có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nên góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển tỉnh nhà.
Dấu ấn nổi bật từ các phong trào thi đua yêu nước mang lại
Đáng ghi nhận là với khí thế quyết tâm mạnh mẽ, khát vọng đổi mới, sáng tạo cùng với sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, qua 6 tháng đầu năm, Hậu Giang có bước phát triển ấn tượng, trong đó có sự đóng góp quan trọng từ các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 14,21%, tăng 7 bậc so với cùng kỳ.
Đó là mức tăng trưởng cao nhất từ khi thành lập tỉnh đến nay. Ngoài ra, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ. Các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính đều tăng từ 5 bậc đến 26 bậc; trong đó, Chỉ số PCI tăng 26 bậc, xếp thứ 12 cả nước. UBND tỉnh đã thành lập Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang và tổ chức thành công Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong delta 2023.
Trong khi đó, một số ngành công nghiệp đã duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được chú trọng, nhất là dịp lễ, tết. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 diễn ra đúng kế hoạch...
Kết quả trên cho thấy tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua đặc thù của tỉnh được hưởng ứng tích cực; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần hăng say lao động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và doanh nghiệp. Trong đó, nhân tố con người, đặc biệt là công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà các phong trào thi đua yêu nước đề ra.
Chia sẻ hiệu quả từ việc tập trung đổi mới về công tác cán bộ, góp phần tích cực trong việc đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang phát triển vượt bậc thời gian qua, ông Lư Xuân Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho rằng, xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ đột phá chiến lược, là một trong những giải pháp giải quyết điểm nghẽn của tỉnh về nguồn nhân lực, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bởi trên cơ sở thực hiện chủ trương, định hướng lớn trong công tác cán bộ, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng tận tụy, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, góp phần thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhất là các lĩnh vực về xây dựng Đảng; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay.
“Thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng đúng đối tượng để khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo, hăng say lao động. Cụ thể là khen thưởng cho gần 4.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp; trong đó luôn chú trọng khen thưởng đối với người lao động sản xuất trực tiếp, với tinh thần khen thưởng đúng người, đúng việc và kịp thời”, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết.
Lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
Tiếp nối những thành công của năm vừa qua, ngay từ đầu năm nay, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Từ đó, đặt ra nhu cầu phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, là cầu nối xúc tác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Đồng thời, tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng vào xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành để thực hiện tốt tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo gương Bác.
Trên tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương phát động; đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc thù của tỉnh, trọng tâm là phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025), lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
Theo ông Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, để phát huy kết quả đạt được thời gian qua, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã. Trong đó, đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu trong thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mặt khác, thường xuyên vận động người dân tích cực tham gia thực hiện, góp phần hoàn thành sớm các tiêu chí theo quy định.
Bên cạnh tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm quốc gia; trọng tâm là bàn giao toàn bộ mặt bằng các tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh và tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lưu ý hình thức tổ chức các phong trào thi đua phải phong phú, đa dạng, phù hợp với nội dung, nhóm đối tượng để tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chú ý thực hiện và chủ động hướng dẫn, trợ giúp, thậm chí chủ động làm các thủ tục khen thưởng đối với những điển hình xứng đáng, nhất là những tấm gương của những người lao động, những người không có chức vụ. Bởi thực tế còn rất nhiều tấm gương chỉ tâm niệm là làm việc tốt mà không nhằm mục đích để được tuyên dương, khen thưởng.
“Tôi tin rằng, với nền tảng thành công vững chắc đã được tạo dựng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh nhà bước vào năm 2023 với tâm thế chủ động, tích cực, quyết tâm nắm bắt những cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh”, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định. 
Từ những tín hiệu vui khi kết quả trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao nhất cả nước, ở mức 14,21% sẽ là chất xúc tác tạo thêm khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập. Qua đó, góp phần khơi dậy thêm tinh thần, khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.
Cần nghiên cứu và lượng hóa các chỉ tiêu, hệ thống thang điểm thi đua cụ thể
Để đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, sát với tình hình thực tế của tỉnh, có sức lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu cần nghiên cứu và lượng hóa các chỉ tiêu, hệ thống thang điểm thi đua cụ thể, giúp lựa chọn được những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng xứng đáng, góp phần tạo động lực tham gia thực hiện tốt phong trào này.
Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh cũng cần tiếp tục nỗ lực lớn, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả tốt nhất. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025), lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại, ý nghĩa của tỉnh trong thời gian tới, nhất là kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Tác giả bài viết: Gia Nguyên

Nguồn tin: Báo Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây