71 năm Ngày truyền thống VUFO: Tự hào truyền thống, quyết tâm thực hiện 6 trọng tâm trong tình hình mới

Thứ tư - 17/11/2021 14:15
71 năm Ngày truyền thống VUFO: Tự hào truyền thống, quyết tâm thực hiện 6 trọng tâm trong tình hình mới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống. (Ảnh: Tuấn Việt)
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống. (Ảnh: Tuấn Việt)
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - VUFO (17/11/1950 - 17/11/2021), Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã có bài phát biểu chào mừng và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong toàn hệ thống quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống. Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới bạn đọc bài phát biểu.
Thưa các đồng chí,
Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị lần thứ nhất thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) và ngày này đã trở thành Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lực lượng chuyên trách của đối ngoại nhân dân Việt Nam.
Kỷ niệm sự kiện lịch sử này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã trực tiếp đặt nền móng và lãnh đạo đối ngoại nhân dân Việt Nam. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã chú trọng huy động đoàn kết quốc tế, tích cực vận động nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của Việt Nam.
5038 z2938749343341 47d75d6500b501af3fecc22732bb2cd2
Cán bộ, nhân viên VUFO tham gia Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống diễn ra vào sáng 16/11/2021. (Ảnh: Tuấn Việt)
Với chủ trương “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, đường lối “tấn công vào lòng người, chinh phục bằng đạo lý, chuyển hoá bằng nhân tình, thuyết phục lòng người để nhân lên sức mạnh của chính nghĩa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng ta rất coi trọng vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân và rất quan tâm xây dựng, phát triển đối ngoại nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, công tác đối ngoại nhân dân đã từng bước trưởng thành, trở thành một bộ phận quan trọng trong mặt trận đối ngoại, góp phần cùng quân và dân ta bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất đất nước. Thông qua hoạt động của các tổ chức hữu nghị và sự tham gia tích cực vào các hoạt động của phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới, đối ngoại nhân dân đã thiết lập, phát triển quan hệ với các nước anh em, bè bạn, giúp cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, về một dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, nhân nghĩa, thuỷ chung, yêu chuộng hoà bình, tích cực đóng góp vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, góp phần tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn và mạnh mẽ đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của nhân dân Việt Nam.
Sau khi đất nước thống nhất, các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước đã tích cực “đi trước mở đường”, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ, tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng, huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước của nhân dân ta.
Thưa các đồng chí,
Bước vào thời kỳ đổi mới và trước những biến động của tình hình thế giới, ngày 10/01/1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/TW tách Liên hiệp Hữu nghị các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước của Việt Nam (nay là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) ra khỏi Ban Đối ngoại Trung ương “chuyển thành một tổ chức chính trị – xã hội độc lập”, “là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ nhân dân, hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước”. Kể từ đó, Liên hiệp Hữu nghị bước sang một giai đoạn phát triển mới với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mới để phát huy vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân khi nước ta bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân đã có bước phát triển tích cực, quan hệ đối ngoại được mở rộng, nội dung hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, các lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường.
Với vai trò là lực lượng chuyên trách, Liên hiệp Hữu nghị cùng với các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, củng cố phát triển tổ chức, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. củng cố tình đoàn kết với bạn bè truyền thống, có thêm nhiều bạn bè, đối tác mới, tranh thủ được sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam và đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
4934 11
Đại diện BCH Đoàn Thanh niên VUFO phát biểu tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống. (Ảnh: Tuấn Việt)
Với những thành tích đã đạt được, Liên hiệp Hữu nghị đã được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó hai lần nhận được Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức thành viên, nhiều cán bộ các thế hệ của Liên hiệp Hữu nghị được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn. Thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí cán bộ lão thành, các thế hệ cán bộ đi trước về những cống hiến to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của đối ngoại nhân dân.
Thời gian gần đây, mặc dù đại dịch COVID đã tác động tiêu cực, gây khó khăn lớn cho hoạt động đối ngoại nhân dân, nhưng thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư ngày 19/9/2018 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị đã nỗ lực đổi mới từ cách thức tổ chức, điều hành đến nội dung và phương thức hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp để duy trì liên hệ, kết nối với bạn bè và phát huy hiệu quả của đối ngoại nhân dân cả song phương và đa phương, đạt được những kết quả rất tích cực. Đặc biệt là cả hệ thống Liên hiệp Hữu nghị đã vào cuộc chủ động, nhanh chóng, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, từ quyên góp ủng hộ cho người dân các nước bạn bị ảnh hưởng dịch bệnh, hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tới vận động bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trang thiết bị y tế và vắc - xin chống COVID. Hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng lớn mạnh, được tổ chức chặt chẽ hơn, gắn kết hơn, với 116 tổ chức thành viên, trong đó 64 tổ chức thành viên ở trung ương và 52 Liên hiệp Hữu nghị hữu nghị ở địa phương với hàng trăm chi hội thành viên. Đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị được quan tâm đào tạo và rèn luyện, từng bước trưởng thành.
Thưa các đồng chí,
Thành tựu của 35 năm đổi mới đã làm gia tăng thế và lực của đất nước, uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng cao. Đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển chiến lược mới, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIII nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này. Song tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng đặt đất nước ta trước nhiều khó khăn, thử thách rất lớn như cạnh tranh kinh tế thương mại, cạnh tranh nước lớn, các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, trước hết là khắc phục hậu quả sâu sắc của Đại dịch COVID-19.
Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội. Đại hội xác định rõ “vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”, đồng thời lần đầu tiên nêu rõ nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Liên hiệp Hữu nghị cần tích cực triển khai các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 38, Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị, tập trung vào các trọng tâm sau:
Củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế cả trên bình diện song phương và đa phương, tiến hành các hoạt động hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác phi chính phủ nước ngoài, tích cực vận động nhân dân các nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam nhằm huy động nguồn lực quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ, thúc đẩy lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời tích cực tham gia các nỗ lực chung của nhân dân thế giới ứng phó với các thách thức, vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, chủ động cung cấp thông tin, giúp nhân dân thế giới và đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ về đất nước, con người, truyền thống, lịch sử, văn hoá Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu của Việt Nam; đấu tranh với những luận điệu sai trái về Việt Nam.
Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu xây dựng chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là về đối ngoại nhân dân;
Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội trong xây dựng chủ trương và triển khai các hoạt động đối ngoại. Phát huy vai trò nòng cốt của Liên hiệp Hữu nghị, thông qua đề xuất sáng kiến, chia sẻ thông tin, làm cầu nối giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam với đối tác nước ngoài, hỗ trợ triển khai hoạt động và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân của các tổ chức nhân dân Việt Nam.
Nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức thành viên vững mạnh theo Điều lệ khoá VI của Liên hiệp Hữu nghị và các quy định của pháp luật, tăng cường sự gắn kết giữa giữa trung ương và địa phương và giữa các tổ chức thành viên. Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức của các tổ chức thành viên ở địa phương để kết hợp giữa định hướng và tạo điều kiện để các liên hiệp địa phương phát huy tính chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ trên cơ sở đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp hoá, trẻ hóa, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng được một đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất và đạo đức cách mạng, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tích cực mở rộng mạng lưới, lực lượng, chủ động xây dựng và xã hội hóa các nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân. Tăng cường thu hút sự tham gia của tri thức, giới trẻ, doanh nghiệp vào công tác đối ngoại nhân dân.
Thưa các đồng chí,
Tự hào về truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị, với ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, toàn thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp Hữu nghị quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết, phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, “sức mạnh mềm” Việt Nam và ưu thế của đối ngoại nhân dân, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị với các nội dung sau:
Nỗ lực phấn đấu, lao động, sáng tạo, đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 của Liên hiệp Hữu nghị.
Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện đạo đức công vụ, kỷ luật lao động, văn hoá công sở, xây dựng đơn vị đoàn kết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được nhiệt huyết, tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ, nhân viên.
Liên hiệp Hữu nghị phấn đấu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm vụ chính trị năm 2022, Cờ Thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương cho đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân, 01 đơn vị xuất sắc tiêu biểu đạt Cờ Thi đua Chính phủ.
Xin chúc mừng tất cả các tổ chức thành viên, các cán bộ các thế hệ trước đây và hiện nay của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân 71 năm Ngày truyền thống của chúng ta.
Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công và trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.
 
 

Nguồn tin: Tạp Chí Thời Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây