Hướng dẫn thủ tục thành lập Hội

Hướng dẫn thủ tục thành lập Hội

Số kí hiệu Hướng dẫn
Ngày ban hành 17/08/2017
Thể loại Hướng dẫn thủ tục thành lập Hội
Lĩnh vực Hướng dẫn thành lập các Tổ chức thành viên (Hội)
Cơ quan ban hành Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Hậu Giang
Người ký Lê Văn Thao

Nội dung

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ THÀNH LẬP HỘI
 
* Bước 1: Vận động thành lập Ban sáng lập Hội.
- Ban sáng lập viên (sáng lập Hội) có từ 2-3 người do cơ quan dự kiến thành lập Hội giới thiệu(đề cử) hoặc cá nhân tự nguyện làm sáng lập viên được cơ quan nơi công tác chấp thuận.
* Bước 2: Đề nghị công nhận Ban vân động thành lập Hội (2 bộ hồ sơ).
- Đơn (theo mẫu 3): Có dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội và nơi tạm thời làm địa điểm họp.
- Ban vận động có ít nhất 05 thành viên.
- Danh sách trích ngang những người dự kiến trong Ban vận động (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, chức vụ, nơi cư trú, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn). Riêng Trưởng ban vận động phải có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
- Trong vòng 30 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ): Nếu chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.
*Bước 3: Vận động công dân, tổ chức tham gia Hội (khi có Quyết định công nhận Ban vận động).
- Công dân (theo mẫu 1) hoặc danh sách trích ngang.
- Tổ chức (theo mẫu 2).
* Bước 4: Điều kiện thành lập Hội.
- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
-  Có điều lệ (theo mẫu 9).
-  Có trụ sở (nơi làm việc cụ thể).
- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.
* Bước 5: Ban vận động đề nghị thành lập Hội (2 bộ hồ sơ).
- Đơn xin phép thành lập hội (theo mẫu 4).
- Dự thảo điều lệ (theo mẫu 9).
- Danh sách những người trong Ban vận động thành lập Hội.
- Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội.
- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội.
- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
- Trong vòng 60 ngày: Nếu thuận, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép thành lập Hội.
* Bước 6: Tiến hành Đại hội.
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội (sau khi có Quyết định cho phép thành lập Hội).
- Nội dung tổ chức Đai hội:
+ Công bố quyết định cho phép thành lập hội.
+ Thảo luận và biểu quyết điều lệ.
+ Bầu ban l·nh ®¹o và ban kiểm tra.
+ Thông qua chương trình hoạt động của hội.
+ Thông qua nghị quyết đại hội.
- Trong vòng 90 ngày (kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập Hội) Ban vận động phải tổ chức Đại hội.
* Bước 7: Báo cáo kết quả đại hội
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày tổ chức đại hội) ban lãnh đạo hội gửi tài liệu đại hội đến cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội, gồm:
- Văn bản báo cáo kết quả Đại hội (theo mẫu 5).
- Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội.
- Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội.
- Chương trình hoạt động của hội;
- Nghị quyết đại hội.
* Bước 8: Phê duyệt điều lệ Hội.
- Trong vòng 30 ngày (kể từ ngày nhận báo cáo kết quả Đại hội): Cơ quan có thẩm quyền Quyết định phê duyệt điều lệ và điều lệ Hội có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây