https://huunghi.haugiang.gov.vn


Tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước

Tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước
Trong thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại”, tỉnh xác định trọng tâm là phát triển hạ tầng công nghiệp, giao thông kết nối phục vụ phát triển công nghiệp.
Dấu ấn phát triển đáng ghi nhận trong năm 2023 tiếp tục cho thấy vai trò đóng góp tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai, thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh.

Với khí thế quyết tâm mạnh mẽ, khát vọng đổi mới, sáng tạo cùng với sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, tất cả 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,7%, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ hai cả nước.

Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 79,61 triệu đồng, vượt 5,45% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước hơn 6.529 tỉ đồng, tăng 6,37% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I, tăng khu vực II. Chưa kể, một số ngành công nghiệp đã duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được chú trọng, nhất là dịp lễ, tết.

Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 diễn ra đúng kế hoạch... Những kết quả phát triển ấn tượng năm 2023, đã cho thấy tầm quan trọng của các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua đặc thù của tỉnh được hưởng ứng tích cực; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần hăng say lao động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và doanh nghiệp.

Hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Đến nay, toàn tỉnh có 2 khu công nghiệp, tổng diện tích 492ha, thu hút được 61 dự án. Hiện có 47 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư là 27.035 tỉ đồng và 227 triệu USD, giải quyết việc làm cho 22.155 lao động. Chưa kể, với 7 cụm công nghiệp đang hoạt động, còn thu hút 52 dự án, giải quyết việc làm cho 7.909 lao động. Vì vậy, trong thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh xác định trọng tâm là phát triển hạ tầng công nghiệp, giao thông kết nối phục vụ phát triển công nghiệp.

Từ đó, tỉnh đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai các tuyến cao tốc đi qua địa bàn đảm bảo theo chỉ đạo của Chính phủ về tiến độ; đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch làm tiền đề đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược. Riêng Tỉnh ủy thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo các dự án đầu tư trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy giải ngân, hoàn thiện dự án theo tiến độ để đưa vào khai thác.

Các dự án trọng điểm như cao tốc, đất công nghiệp, đô thị... được UBND tỉnh ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cụ thể, các ngành, các cấp phối hợp tổ chức thực hiện, các khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời, đảm bảo yêu cầu tiến độ đã đề ra. UBND tỉnh còn ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, nhằm tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo quỹ đất sạch các dự án trên địa bàn, cũng như tạo động lực, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các ngành, địa phương cũng luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước. Với quyết tâm mạnh mẽ, phong trào đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

Tương tự, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng được tỉnh chú trọng triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, trên cơ sở thực trạng về tỷ lệ hộ nghèo, nguyên nhân nghèo của tỉnh, Hậu Giang đã ban hành đầy đủ, kịp thời, bao phủ các chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần của người dân.

Ngoài ra, xây dựng các đề án, kế hoạch giai đoạn và hàng năm để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Tỉnh cũng triển khai, thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tập trung huy động các nguồn lực xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, thành lập quỹ vì người nghèo tiếp nhận sự đóng góp của toàn thể cộng đồng; thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Một trong những điểm nhấn đáng ghi nhận là tỉnh đã vận động xây dựng mới, sửa chữa 1.600 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền hơn 80,5 tỉ đồng. Quan tâm hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo và sửa chữa nhiều công trình dân sinh; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội… Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Xuất phát vì mục đích nhân văn cao cả, phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đã thật sự tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng, nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng chung tay của toàn thể cộng đồng. Ước thực hiện năm 2023, tỉnh giảm hộ nghèo từ 1%, đạt 100% theo Nghị quyết đề ra...

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2023, GRDP bình quân đầu người tỉnh đạt 79,61 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,04%/năm, vượt 0,04% kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa 30,55%, tăng 2,69%. Kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 833 triệu USD, vượt 6,73% kế hoạch… Đây là một trong những nét nổi bật góp phần đưa Hậu Giang bứt phá tăng trưởng kinh tế hiệu quả, bền vững.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh

Bên cạnh việc thực hiện tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh đã chủ động phát động thực hiện 15 phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Các phong trào được triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trọng tâm là phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024) với chủ đề “Đoàn kết, đột phá, phát triển, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang”.

Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, tập trung làm nổi bật thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh sau 20 năm thành lập. Tỉnh triển khai thực hiện danh mục 20 sự kiện, công trình chào mừng với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Đơn cử như tổ chức thành công Festival Áo bà ba - Hậu Giang năm 2023. Đây là sự kiện văn hóa đầu tiên trong cả nước được tổ chức nhằm tôn vinh chiếc áo bà ba, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Nam bộ, góp phần kết nối phát triển văn hóa, du lịch tỉnh nhà. Chưa kể, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, Trung ương, Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Vũ trụ Johnson, UBND tỉnh cũng tổ chức thành công Tuần lễ NASA Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Việc tổ chức Tuần lễ NASA Việt Nam - Hậu Giang 2023 nhằm hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng các câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian vũ trụ. Đồng thời, chia sẻ về những nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ trái đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro các tiểu hành tinh va chạm với trái đất, tìm hiểu về sự sống ngoài trái đất… 

 Thông qua các công trình, sự kiện, các hoạt động thiết thực, tỉnh đã giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước về những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu của Hậu Giang sau 20 năm thành lập. Cùng với đó, góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tăng tốc, đột phá thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá, trong năm 2023, các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai trên mọi lĩnh vực, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể. Từ đó, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi và tác động tích cực trên các mặt, lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà.

Trong khi đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Nhờ vậy, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tác giả bài viết: Gia Nguyễn lược ghi

Nguồn tin: Báo Hậu Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây