https://huunghi.haugiang.gov.vn


Ngoại giao Việt Nam năm 2023: Gặt hái những thành tựu mới mang ý nghĩa lịch sử

Ngoại giao Việt Nam năm 2023: Gặt hái những thành tựu mới mang ý nghĩa lịch sử
Ngoại giao Việt Nam năm 2023: Gặt hái những thành tựu mới mang ý nghĩa lịch sử
TCCS - Tình hình thế giới và trong nước năm 2023 có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn so với dự báo; bên cạnh cơ hội và thuận lợi, cũng xuất hiện nhiều thách thức, khó khăn. Triển khai đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy thế và lực mới của đất nước cùng bản sắc “cây tre Việt Nam”, công tác đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng và trở thành một điểm sáng nổi bật trong thành tựu chung của đất nước.

Thế giới trước những bước ngoặt chuyển dịch mới

Năm 2023, thế giới tiếp tục có nhiều biến động, với những bước ngoặt chuyển dịch nhanh hơn sang cục diện mới, đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc. Trong tiến trình đó, tính bất ổn và bất định ngày càng gia tăng. Hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vẫn là nguyện vọng và mục tiêu chung mà đại đa số quốc gia, dân tộc cùng hướng tới, song gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt và phức tạp hơn, chính trị cường quyền và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế gia tăng. Bên cạnh xung đột Nga - U-crai-na tiếp tục kéo dài, nhiều điểm nóng xung đột bùng phát ở Trung Đông, châu Phi. Hợp tác, đấu tranh tại các diễn đàn đa phương và các tập hợp lực lượng quốc tế đan xen lẫn nhau ngày càng phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, an ninh con người, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và an ninh mạng nổi lên ngày một gay gắt.

Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, song vẫn gặp nhiều trở ngại và bất trắc. Các liên kết kinh tế, nhất là liên kết khu vực và tiểu khu vực, cùng với quá trình cơ cấu lại các chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu, định hình các tiêu chuẩn mới về kinh tế, công nghệ được đẩy mạnh hơn. Các xu hướng tự chủ chiến lược, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tạo cơ hội và động lực cho đổi mới mô hình, phương thức phát triển ở nhiều quốc gia và doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh quốc tế đan xen phức tạp nhiều gam màu đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại là tranh thủ tối đa thời cơ và các yếu tố quốc tế thuận lợi, hóa giải thách thức, khó khăn, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những thành tựu đối ngoại mang ý nghĩa lịch sử

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả và từng bước được cụ thể hóa thành các đề án, nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, lâu dài trong từng lĩnh vực cũng như với mọi đối tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Năm 2023, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và thông qua nhiều đề án đối ngoại quan trọng, nổi bật là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013, của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 34/NQ-TW, ngày 9-1-2023, của Bộ Chính trị, “Về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, bên cạnh đó còn có các kết luận về phát triển quan hệ với một số đối tác quan trọng, hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hợp tác Tiểu vùng Mê Công, chủ trương ứng xử với các sáng kiến liên kết quốc tế của các nước lớn,… Đây cũng là cơ sở để các cấp, các ngành cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch và giải pháp cụ thể, tạo nên sự đồng bộ và thống nhất về nhận thức, cũng như hành động trong triển khai đường lối đối ngoại.

Bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về đối ngoại của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động đối ngoại trong năm 2023, nhất là đối ngoại cấp cao, đã diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Trong năm qua, Việt Nam đã tổ chức thành công 22 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và tiếp đón 28 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam cùng với hàng trăm cuộc gặp cấp cao tại các diễn đàn, hội nghị đa phương. Trong đó, có những chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, như chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Giô Bai-đơn, cuộc gặp cấp cao giữa ba đảng Việt Nam - Cam-pu-chia - Lào,...

Cùng với đó, quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống trở nên sâu sắc hơn, lòng tin chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới; nổi bật là, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí cùng xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”, quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản được nâng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao với ba nước là Ba-ha-mát, Tri-ni-đát và Tô-ba-gô, Tôn-ga, nâng tổng số quốc gia mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao lên 193 nước. Có thể nói, các hoạt động đối ngoại sôi động trong năm 2023 đã tạo bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế, đó là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 6 trên 7 nước thuộc Nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7),...

Trong tổng thể cục diện đối ngoại đó, vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam tiếp tục được khẳng định tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng, như ASEAN, Liên hợp quốc, Tiểu vùng Mê Công, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) lần thứ 28 (Hội nghị COP-28), Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường… Bên cạnh đó, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77, thực hiện tốt chức trách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, Ủy ban Luật pháp quốc tế; đồng thời, được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức quốc tế; tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn, như Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Hội nghị IPU về an ninh nguồn nước,... Trên tinh thần bình đẳng, hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn và tương trợ lẫn nhau, Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hợp tác, đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới, như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, gìn giữ hòa bình ở châu Phi, cử lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ... Có thể nói, chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè thủy chung, chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay.

Trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, Việt Nam đã xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác trên cơ sở kiên định nguyên tắc, linh hoạt sách lược, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Việc đàm phán giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ và trên biển cũng có những bước tiến quan trọng. Nhờ đó, góp phần củng cố vững chắc hơn đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, tạo thuận lợi cho giao lưu và hợp tác phát triển.

Ngoại giao kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10-8-2022, của Ban Bí thư, “Về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ. Hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường và thu hút các nguồn vốn đầu tư có chất lượng là nội dung trọng tâm trong các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao. Bên cạnh việc tranh thủ mạng lưới của 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực tham gia các liên kết kinh tế mới, thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác tiềm năng. Năm 2023, hơn 70 văn kiện hợp tác của các bộ, ngành, khoảng 150 văn kiện của các địa phương và hàng trăm văn kiện hợp tác của các doanh nghiệp đã được ký kết nhân dịp các chuyến thăm, hoạt động đối ngoại cấp cao. Kết quả là, công tác ngoại giao kinh tế đã góp phần giảm thiểu tác động không thuận của biến động trên thế giới, tranh thủ cơ hội để có những đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2023 đạt trên 680 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 36,6 tỷ USD (tăng 32,8%), nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn của Công ty TNHH Hana Micro Vina.(Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang _Nguồn: vietnamplus.vn

Các lĩnh vực thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, có thêm hai thành phố là Đà Lạt và Hội An được công nhận là thành phố sáng tạo của UNESCO. Lần đầu tiên, Việt Nam được bầu vào các cơ quan quan trọng của UNESCO, như Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, thành viên Ủy ban Di sản thế giới,... Cùng với ngoại giao văn hóa, công tác thông tin đối ngoại có nhiều đổi mới, chủ động và hiệu quả hơn, tiếp tục quảng bá sâu rộng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Chúng ta đã kịp thời bảo hộ hàng trăm ngư dân, đưa về nước an toàn hàng nghìn công dân đang sinh sống tại các địa bàn đang diễn ra xung đột, thiên tai, như Mi-an-ma, I-xra-en... Địa vị pháp lý của đồng bào ta ở nước ngoài được bảo đảm, ngày càng ổn định, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại và có nhiều hoạt động phong phú, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19-12-2023, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khái quát công tác đối ngoại và ngoại giao từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, trong đó nổi bật là năm 2023, đó là đã “đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”. Những thành tựu to lớn đó là minh chứng sinh động cho đường lối đổi mới và đối ngoại đúng đắn của Đảng, gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và những quyết sách sáng suốt, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, khẳng định nền đối ngoại và ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” là hoàn toàn phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thành tựu đối ngoại cùng với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã tiếp thêm niềm tự hào về cơ đồ, tiềm lực và vị thế mới của đất nước, cũng như góp phần củng cố vững chắc hơn niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Thành công của các hoạt động đối ngoại thời gian qua là sự kết tinh trí tuệ và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cùng các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp của ngành ngoại giao. Năm 2023, ngành ngoại giao đã đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, nỗ lực vượt bậc khắc phục nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xây dựng và phát triển ngành ngoại giao theo hướng toàn diện, hiện đại đạt nhiều tiến bộ. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hiệu quả hơn. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được tăng cường; phong cách, lề lối làm việc từng bước được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp; phẩm chất, năng lực và trình độ của cán bộ ngoại giao được rèn luyện ngày càng trưởng thành hơn.

Các hoạt động đối ngoại trong năm 2023 tiếp tục làm phong phú và sâu sắc hơn các bài học quý báu về đối ngoại. Đó là: 1- Luôn bám sát Nghị quyết và đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, kiên định, bản lĩnh và tỉnh táo trước những tình huống, diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, nhận diện chính xác đi đôi với tranh thủ tốt thời cơ; 2- Phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, nền ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; kiên định độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời sáng tạo, uyển chuyển, cơ động trong sách lược, ứng xử linh hoạt với phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”; 3- Phối hợp và kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa đối ngoại, ngoại giao với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội; giữa đối ngoại và đối nội; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và các binh chủng đối ngoại; giữa song phương và đa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam; 4- Không ngừng đổi mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới, dám vượt ra khỏi tư duy, cách làm truyền thống để tìm ra cách làm mới, hướng đi mới, lĩnh vực mới, đối tác mới có hiệu quả cao hơn trên cơ sở nắm chắc tình hình quốc tế, thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước; 5- Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong ngành ngoại giao; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng, phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong khi đó, tính bất ổn và bất định của tình hình quốc tế sẽ còn tiếp diễn, có thể xuất hiện những nhân tố phức tạp hơn. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, thành tựu đối ngoại đạt được trong những năm qua, cùng với bản sắc độc đáo và truyền thống vẻ vang của ngoại giao cách mạng Việt Nam là cơ sở, nền tảng vững chắc cho ngành đối ngoại và ngoại giao Việt Nam tiếp tục gặt hái thêm những thành tựu mới, đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trong Chương trình hành động Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, ngành ngoại giao sẽ tập trung vào một số trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy về đối ngoại. Với thế và lực mới của nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay, cần mạnh dạn vượt ra khỏi tư duy lối mòn, tìm cách làm mới vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Muốn vậy, cần đẩy mạnh tổ chức triển khai đồng bộ công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược về đối ngoại; nhạy bén phát hiện các vấn đề mới, xu hướng mới, nhận diện chính xác thời cơ, định vị đúng vị thế chiến lược của đất nước và tranh thủ tốt các xu thế quốc tế để chủ động đề ra chủ trương, quyết sách, bước đi đối ngoại phù hợp. Ngành ngoại giao cùng với các ngành, các cấp phát huy trí tuệ để đóng góp vào nhiệm vụ tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong của đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân cùng các ngành, các cấp nhằm củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huy động tốt nguồn lực mới từ bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trọng tâm là tiếp tục phát triển toàn diện quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng; phát huy hiệu quả các khuôn khổ quan hệ vừa được nâng tầm trong năm 2023, thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ với các đối tác khác nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ mới, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và vị thế mới của Việt Nam tại các diễn đàn, cơ chế đa phương có tầm quan trọng chiến lược; thực hiện tốt các trọng trách quốc tế, tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, Tiểu vùng Mê Công...; thể hiện lập trường đối ngoại tích cực hơn và tiếng nói mạnh mẽ hơn, phù hợp với thế và lực mới của đất nước, nhất là trong các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi, mang tầm chiến lược của Việt Nam.

Thứ ba, triển khai toàn diện và gắn kết chặt chẽ các trụ cột, binh chủng ngoại giao, đưa đối ngoại và ngoại giao trở thành một động lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15, ngày 10-8-2022, của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Trọng tâm là đẩy mạnh mở rộng thị trường và nâng cao hơn nữa chất lượng xuất khẩu, thu hút các nguồn vốn gắn với công nghệ cao, kết hợp hiệu quả với nguồn lực trong nước. Tranh thủ tốt các thỏa thuận, các FTA đã có hiệu lực; chủ động tham gia các sáng kiến liên kết và kết nối kinh tế phù hợp với lợi ích và điều kiện của Việt Nam. Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Thứ tư, tập trung tạo bước chuyển mới về xây dựng và phát triển ngành ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng; trong đó, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách cho công tác đối ngoại; tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, phương thức, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại,... Xuyên suốt các nhiệm vụ đó là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ngoại giao tuyệt đối trung thành, tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tin cậy về phẩm chất, nhạy bén về thời thế, sâu sắc về chiến lược, sáng tạo về sách lược, tinh thông về nghiệp vụ, ngoại ngữ và chuyên nghiệp về phong cách để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của ngành ngoại giao nói riêng và đất nước nói chung./.

Tác giả bài viết: BÙI THANH SƠN Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Nguồn tin: Tap chí cộng sản

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây