https://huunghi.haugiang.gov.vn


THÔNG BÁO

Thông báo Nghỉ Lễ Số: 03/TB-LH
THÔNG BÁO
Về việc phân công trực Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022
 
Thực hiện Thông báo số 114/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022.
Lễ Quốc khánh 2/9 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liên tiếp 04 ngày, từ Thứ Năm ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết Chủ Nhật ngày 04 tháng 9 năm 2022 (trong đó 02 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh và 02 ngày nghỉ hàng tuần).
Để đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn cơ quan trong những ngày nghỉ lễ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phân công lịch trực Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022 như sau:
 
STT Ngày trực Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 01/9/2022 Phạm Văn Ngây Phó Chủ tịch 0939.982.234
02 02/9/2022 Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch 0365.174.436
Nguyễn Văn Xây Tài xế 0918.125.974

Thời gian trực từ 7 giờ đến hết 17 giờ hàng ngày.
Các ca trực có trách nhiệm tóm tắt lại tình hình an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn  cơ  quan  trong  ngày,  nhất là đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; báo  cáo  những vấn đề nổi cộm, phát sinh về  Văn  phòng  UBND  tỉnh (điện  thoại  số 0293.3878.840 –3878.841).
Đề nghị cán bộ, cồn chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Thông báo trên./.
     
 
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- CB,VC có tên trong thông báo (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Nhân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây