https://huunghi.haugiang.gov.vn


THÔNG BÁO

Trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
UBND TỈNH HẬU GIANG
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                Số: 01 /TB-LH
     
      Hậu Giang, ngày  05 tháng 02 năm 2024
   
THÔNG BÁO
Về việc phân công trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
 
Thực hiện Thông báo số 14/TB-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang thông báo phân công trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cụ thể như sau:
STT Ngày trực Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Ngày 09/02/2024
(30 Tết Nguyên đán)
Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch 0365.174.436
Nguyễn Văn Xây Lái xe 0918.125.974
02 Ngày 10/02/2024
(Mùng 1                  Tết Nguyên đán)
Phạm Văn Ngây Phó Chủ tịch 0939.982.234
Nguyễn Lệ An Chuyên viên 0774.773.828
03 Ngày 11/02/2024
(Mùng 2                  Tết Nguyên đán)
Võ Thanh Hải Tổng Thư ký 0909.107.609
Nguyễn Trọng Ân Chuyên viên 0972.696.567
04 Ngày 12/02/2024
(Mùng 3                  Tết Nguyên đán)
Nguyễn Thị Huyền Trang Chánh Văn phòng 0374.609.929
Phạm Duy Linh Kế toán 0868.636.064
*Lưu ý:
- Thời gian trực (sáng): từ 7giờ 00 đến hết 17 giờ 00 hàng ngày.
- Các ca trực có trách nhiệm đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc tết tại phòng Khánh tiết cơ quan, tóm tắt lại tình hình trực trong ngày vào sổ trực tết và dọn dẹp sạch sẽ phòng trước khi bàn giao ca. Khi có yêu cầu phải báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh (điện thoại số 0293.3878.840 - 3878.841; Fax: 0293.3878846).
Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động có tên trong danh sách thực hiện./.
    
 
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Tất cả CB,VC, NLĐ cơ quan (để t/h);
- Lưu: VT.
 
      CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
       Nguyễn Văn Nhân
                                                              

TẢI LỊCH TRỰC TẾT TẠI ĐÂY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây