https://huunghi.haugiang.gov.vn


Lịch làm việc của Thường trực Liên hiệp Từ 21/10/2019 – 25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Liên hiệp
Từ 21/10/2019 – 25/10/2019
Thứ hai, ngày 21/10/2019
- 7 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
Thứ ba, ngày 21/10/2019
- 8 giờ 00: Tất cả CB, VC họp nghe thông qua báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2019 và kế hoạch đối ngoại năm 2020 (đ/c Hải); thông qua góp ý dự thảo Quy chế theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại (đ/c Hải); Triển khai Kết luận 58-KL/TW (đ/c Trang); Thông qua kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 (đ/c Trang). Điểm tại phòng Khánh tiết cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
Thứ  tư, ngày 23/10/2019
- 7 giờ 30:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
Thứ  năm, ngày 24/10/2019
- 7 giờ 30:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00: Hội đồng sang kiến kinh nghiệm cơ sở họp xét sang kiến kinh nghiệm năm 2019 (mời thành viên Hội đồng dự). Điểm tại phòng Khánh tiết cơ quan.
- 13 giờ 30:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: Phòng Hành chính – Quản trị họp đánh giá viên chức năm 2019. Điểm tại phòng Khánh tiết cơ quan.
- 14 giờ 00: Phòng Nghiệp vụ họp đánh giá viên chức năm 2019. Điểm tại phòng Nghiệp vụ.
Thứ sáu, ngày 25/10/2019
- 7 giờ 30:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00: Ban Chấp hành công đoàn họp đánh giá và xét khen thương công đoàn viên năm 2019. Điểm tại phòng Khánh tiết cơ quan.
- 14 giờ 00: Tất cả CB, VC họp báo tuần (đ/c Trang). Điểm tại phòng Khánh tiết cơ quan.
 
  TL. CHỦ TỊCH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Nguyễn Thị Huyền Trang
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây