https://huunghi.haugiang.gov.vn


LỊCH LÀM VIỆC  CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH HẬU GIANG

Từ 08/8/2022 – 12/8/2022

THỨ HAI:           08/8
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
- 7 giờ 30: Thường trực phân công Đ/c Trang tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Điểm tại trường Chính trị tỉnh. (từ ngày 8-10/8/2022)
- 14 giờ: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn dự họp với Sở Kế hoạch và Đàu tư về việc đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty Bình Minh Việt. Đ/c Thùy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
THỨ BA:             09/8
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
THỨ TƯ:             10/8
- 08 giờ 00: Họp cơ quan rà soát lại công việc chuẩn bị cho Đai hội Liên hiệp lần thứ III,  nhiệm kỳ 2022 -2027. Điểm tại phòng họp cơ quan.
-13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan
THỨ NĂM:         11/8
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân dự Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
- 13 giờ 30: Thường trực phân công Đ/c Trang (thư ký Đại hội Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin tỉnh) dự Đại hội đại biểu Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. (Từ ngày 11-12/8/2022). Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
THỨ SÁU:           12/8
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân dự Đại hội đại biểu Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. ). Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
- 7 giờ 30:  Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
 
  TL.CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
Trần Thùy Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây