https://huunghi.haugiang.gov.vn


LỊCH LÀM VIỆC

CƠ QUAN LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ (23/10-27/10/2023)
THỨ HAI: 23/10
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
THỨ BA: 24/10
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
THỨ TƯ: 25/10
- 8 giờ 00: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam -  Hàn Quốc tỉnh thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đ/c Hải (TTK),Trang (CVP), Thuỳ (TPNV) cùng dự. Điểm tại phòng họp cơ quan.
- 14 giờ 00: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây dự thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đ/c Hải (TTK),Trang (CVP), Thuỳ (TPNV), Dương (PCVP) cùng dự. Điểm tại phòng họp cơ quan.
- 15 giờ 00: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Huyền Trang họp cấp ủy chuẩn bị nội dung họp Chi bộ tháng 11/2023 . Điểm tại phòng họp cơ quan (đ/c Trang chuẩn bị nội dung).
THỨ NĂM: 26/10 
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân dự Đại hội Đại biểu Hội người mù tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ (2023-2028). Đ/c Thuỳ (TPNV) cùng dự. Điểm tại Hội trường các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.
- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
THỨ SÁU: 27/10
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
 
  TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Trần Thùy Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây