https://huunghi.haugiang.gov.vn


LỊCH LÀM VIỆC

CƠ QUAN LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ (09/10 – 13/10/2023)
THỨ HAI: 09/10
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
THỨ BA: 10/10
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
- 6 giờ 00: Đ/c Hải (TTK) dự lễ phát động giải chạy vì cộng đồng UpRace 2023. Điểm tại trụ sở các hội đặc thù cấp tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang(CVP) tham dự triển khai phối hợp rà soát bổ sung, làm sạch dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Điểm tại Tại Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ TƯ: 11/10
- 8 giờ 00: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngâydự họp phân công công việc. Điểm tại cơ quan.Tất cả cán bộ, công chức, viên chức cùng dự.
- 14 giờ 00: Tất cả Đảng viên chi bộ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại. Điểm tại phòng họp cơ quan.
THỨ NĂM: 12/10 
- 8 giờ 00: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 17-QĐ/TW ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. (cả ngày)
THỨ SÁU: 13/10
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây dự bàn giao công việc của PCT Thường trực Lê Minh Tuấn. Tất cả CB,CC,VC cùng dự. Điểm tại phòng hợp cơ quan.
THỨ BẢY: 14/10
- 10 giờ 00: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân dự khánh thành cầu Sao Đỏ do quỹ Nam Phương Tài trợ. Đ/c Ân đi cùng. Điểm tại UBND xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây