https://huunghi.haugiang.gov.vn


LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC
 Từ 28/02/2022 – 06/03/2022
LỊCH LÀM VIỆC
 Cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Từ 28/02/2022 – 06/03/2022
 
THỨ HAI:           28/02
- 08 giờ 00: Họp  thường trực Liên hiệp. Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp cơ quan.
-10 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ tháng 03/2022. Điểm tại phòng họp cơ quan.
-13 giờ 30:  Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.
THỨ BA:              01/3
-07 giờ 30:  Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. ( cả ngày)
THỨ TƯ:             02/3
-07 giờ 30:  Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây dự họp về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh.
THỨ NĂM:         03/3
-07 giờ 30:  Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.
- 9 giờ 00: Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc với Hội  hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản về chuẩn bị cho Đại hội Hội  hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đ/c Hải cùng dự. Điểm tại Đại học Cần Thơ khu Hòa An.
THỨ SÁU:           04/3
-07 giờ 30:  Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan. ( cả ngày)
THỨ BẢY:          05/3
-08 giờ 00:  Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn dự khánh thành đường giao thông nông thôn cùng tổ chức VESAF. Điểm tại  xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.
-14giờ 00:  Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn dự khánh thành đường giao thông nông thôn cùng tổ chức VESAF.Đ/c An cùng dự. Điểm tại xã Phương Phú huyện Phụng Hiệp.
 CHỦ NHẬT:        06/3
-08 giờ 00:  Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn dự khánh thành cầu Trường Hiệp cùng tổ chức VESAF. Đ/c An cùng dự. Điểm tại Xã Trường Đông Tây, Huyện Châu Thành A.
 
 
  TL.CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
Trần Thùy Dương
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây