https://huunghi.haugiang.gov.vn


LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC
Từ 27/12/2021 – 31/12/2021
LỊCH LÀM VIỆC
 Cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Từ 27/12/2021 – 31/12/2021
 
THỨ HAI:         27/12
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn dự họp trực tuyến Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ CHính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Điểm tại phòng họp cơ quan.
THỨ BA:           28/12
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây; Tổng Thư ký; Trưởng, phó các phòng họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021. Điểm tại phòng họp cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ:                     29/12
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.  ( Cả ngày)
THỨ NĂM:        30/12
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.  ( Cả ngày)
THỨ SÁU:        31/12
- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại cơ quan.  ( Cả ngày)
 
  TL.CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
Trần Thùy Dương
 
                                     
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây