https://huunghi.haugiang.gov.vn


LỊCH LÀM VIỆC

Từ 27/9 - 01/10/2021 (điều chỉnh lần 2)
LỊCH LÀM VIỆC
 Cơ quan thường trực Liên hiệp
Từ 27/9/2021 đến 01/10/2021 (điều chỉnh lần 2)

THỨ HAI:   27/9
- 7 giờ 30 : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân làm việc tại cơ quan. ( Cả ngày)
               Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại nhà.
THỨ BA:   28/9
- 7 giờ 30 : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân , Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn làm việc tại cơ quan.
               Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại nhà.
 - 15 giờ  : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Tổng Thư ký Võ Thanh Hải làm việc với Thường Trực Tỉnh Ủy Tham mưu xây dựng Kế hoạch về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.
THỨ TƯ:   29/9
- 7 giờ 30 : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, làm việc tại cơ quan
               Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại nhà
- 13 giờ 30 : Họp Chi ủy chi bộ, chuẩn bị nội dung cho họp chi bộ tháng 10 năm 2021.Tổng Thư ký Võ Thanh Hải cùng dự. Điểm tại phòng họp cơ quan.
THỨ NĂM:   30/9
- 7 giờ 30 : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân làm việc tại cơ quan. Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại nhà.
- 8 giờ 45: Phó chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn họp trực tuyến Kế hoạch triển khai hoạt động năm học 2021-2022 cùng tổ chức The Dariu Foundation. Phó Trưởng phòng NV Nguyễn Thị Thùy cùng dự. Điểm tại phòng họp cơ quan.
- 13 giờ 30 : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, làm việc tại cơ quan
THỨ SÁU:   01/10
- 7 giờ 30 : Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, làm việc tại cơ quan.
                    Phó Chủ tịch Phạm Văn Ngây làm việc tại nhà
- 9 giờ  :    Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, Tổng Thư ký Võ Thanh Hải họp Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca do tổ chức Saigonchildren/Anh tài trợ (Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Phụng Hiệp chuẩn bị tài liệu và nội dung giải trình). Thành phần tham dự Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh (Phòng An ninh Đối ngoại), UBND huyện Phụng Hiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Minh Tuấn, làm việc tại cơ quan.
 
  TL.CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 


 
Trần Thùy Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây